Creolen

CREOLEN Het verschil is dat de creolen al in een vroeg stadium deel uitmaakte van de Surinaamse samenleving, terwijl de marrons een geisoleerd leven leidden in de binnenlanden. Door hun aanpassing aan de koloniale samenleving werden de stadscreolen ook wel gezien als de elite onder de kleurlingen. Ook werden er veel gemengde huwelijken gesloten waardoor…

Marrons

MARRONS De slaven die erin slaagden om van de vreselijke omstandigheden op de plantages te vluchten, vestigden zich ver van de bewoonde wereld diep in de jungle. Tot vandaag de dag geven ze van generatie op generatie hun oorspronkelijke Afrikaanse tradities en cultuur door. De marrons zijn onder te verdelen in vijf verschillende stammen en…

stadsherstel Suriname

Sponsorprojecten

Suriname Holidays steunt diverse stichtingen in Suriname die zich inzetten voor het groene imago, kennisvergroting over de natuur en het culturele erfgoed van Suriname.