SPONSORPROJECTEN

Suriname Holidays vindt het tevens belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en steunt daarom een aantal stichtingen in Suriname en Nederland. Met onze donaties ondersteunen wij diverse activiteiten die helpen het groene imago en het culturele erfgoed van Suriname en in Nederland te promoten en te beschermen.

Stichting Green Heritage Fund Suriname 

Wij doneren jaarlijks aan Stichting Green Heritage Fund Suriname. Hiermee ondersteunen wij hun activiteiten die helpen het groene imago en het culturele erfgoed van Suriname te promoten en te beschermen. De stichting zet zich in voor een aantal programma’s:
 • Educatie & onderzoek
  Alle activiteiten van de stichting hebben als doel het bewustzijn en begrip van het algemene publiek rond milieukwesties te vergroten. Ze zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op het behoud en verstandig gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen in Suriname.
 • Groene gemeenschapsontwikkeling
  Eén van de doelen van het GHFS is het bevorderen van herstel en heropleving van cultureel bewustzijn. Dat bewustzijn omvat de dimensies van Surinaamse cultuur die positieve waarden en praktijken belichamen, maar ook inheemse kennis over het milieu.
 • Dolfijnenprogramma
  Sinds 2005 verzamelt een groep lokale vrijwilligers basisgegevens over de wilde dolfijnenpopulatie Sotalia guianensisin het estuarium van de Surinamerivier. Dit dolfijnenprogramma omvat het verzamelen van basisgegevens, de opleiding van vrijwilligers en andere belanghebbenden, en informatieverstrekking aan het algemene publiek.
 • Xenarthraprogramma
  De Xenarthra is de orde van dieren die luiaarden (2 soorten), gordeldieren (9 soorten) en miereneters (3 soorten) omvat. Het Xenarthraprogramma van de stichting houdt zich bezig met de opvang, verzorging, rehabilitatie en vrijlating van deze dieren. Dit houdt in dat verweesde en in nood verkerende dieren tijdelijk worden geadopteerd.
sloth rescue suriname
monique pool GHFS

Stichting Snake Patrol Suriname

Een slang in je tuin of zelfs binnen in huis? Dit gebeurt wel eens als je in Suriname woont. Bij veel mensen in Suriname leeft er een enorme angst voor slangen. Zodra zo’n dier in de leefomgeving van mensen terecht komt, zal hij het er zelden levend vanaf brengen. Dick Lock organiseert al een aantal jaren herping tours in Suriname voor toeristen. Bestuderen van reptielen en amfibieën tijdens een Suriname reis wordt naast vogels spotten steeds populairder.
Educatie over slangen in Suriname door SPS
Helaas kwam er vrij plotseling een abrupt einde aan de groeiende populariteit van deze tours door de uitbraak van Covid-19. Na de lockdown heeft Dick samen met een team enthousiaste natuurgidsen een non-profit organisatie opgericht in Suriname: Snake Patrol Suriname (SPS). Het doel van SPS  is voorkomen dat bewoners in Suriname slangen blijven doden. Door het aanbieden van educatie wordt kennis vergroot en ontstaat er meer respect en begrip. Daarnaast kunnen de mensen de stichting contacteren om dieren op een verantwoorde manier weg te halen als ze voor overlast of angst zorgen. De stichting is afhankelijk van donaties en giften. Sinds vorig jaar heeft Suriname Holidays zich aangemeld als donateur van SPS. Tevens is ons kantoor in Haarlem het pick-up point voor hun tassen. De mooie linnen tassen te koop voor € 6,95 per stuk. De opbrengst gaat naar SPS.
Geen tas maar wel doneren?
U kunt uiteraard ook een donatie doen als u geen tas wilt kopen. Elke gewenst bedrag is welkom voor steun aan Stichting Snake Patrol Suriname! Doneer op NL12 ABNA 0887 1773 79 o.v.v. donatie t.n.v. Stichting Snake Patrol Suriname.
Dick Lock met bushmaster
snake patrol suriname tassen

Stadsherstel

Suriname Holidays is vriend van Stadsherstel Amsterdam
Als vriend van Stadsherstel leveren we een belangrijke bijdrage aan het behoud van monumentaal- en beeldbepalend erfgoed in en om de Stelling van Amsterdam. Het pand waar wij zijn gevestigd in Haarlem is ook eigendom van Stadsherstel. Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

• bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• leefbaarheid van steden en dorpen
• toegankelijkheid van monumenten
• behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in en om de Stelling van Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 35 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel.

U steunt het werk van Stadsherstel al vanaf € 30,- (€100,- voor bedrijven) per jaar! Word ook vriend

suriname holidays haarlem spaarnwouderstr maatschappelijk ondernemen

Stichting Stadsherstel Suriname

Suriname Holidays is vriend van Stichting Stadsherstel Paramaribo

Stichting Stadsherstel Suriname is opgericht in 2011 als uitvloeisel van het ‘Twinningproject Monumentenzorg’ tussen de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en Stadsherstel Amsterdam N.V..
Stadsherstel Suriname is een restaurerende onderneming die historische panden aankoopt, restaureert en op een duurzame wijze exploiteert. Het doel is om de unieke gebouwen van Suriname te behouden. Stadsherstel Suriname richt zich behalve op monumenten ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus, maar die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad.

De binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De vele monumenten bepalen voor een groot deel het unieke karakter van Paramaribo en zijn om die reden een trekpleister voor toeristen. De binnenstad verliest echter geruime tijd populariteit als woon- en werkgebied en veel monumentale panden raken in verval. Door deze factoren dreigt de binnenstad een spookstad te worden in de avonduren. Dit komt de leef- en werkfuncties van de stad natuurlijk niet ten goede. Er moet balans komen in de functies van Paramaribo en de stad moet weer aantrekkelijk worden voor zowel wonen als werken. Het Kotomuseum in Paramaribo is gevestigd in een gerenoveerd pand van de stichting in de Prinsessestraat. Lees hier het artikel

Suriname Holidays ondersteunt de Stichting Stadsherstel Suriname met een vriendenlidmaatschap.

koto museum paramaribo
stadsherstel Suriname