CREOLEN

Het verschil is dat de creolen al in een vroeg stadium deel uitmaakte van de Surinaamse samenleving, terwijl de marrons een geisoleerd leven leidden in de binnenlanden. Door hun aanpassing aan de koloniale samenleving werden de stadscreolen ook wel gezien als de elite onder de kleurlingen. Ook werden er veel gemengde huwelijken gesloten waardoor het creoolse uiterlijk hedendaags zeer uiteenlopende kenmerken vertoont. Tegenwoordig zijn creolen in alle maatschappelijke lagen van de bevolking vertegenwoordigd. De creoolse cultuur is wellicht de meest opvallende cultuur van Suriname vanwege de uitbundigheid en openheid. Ook is de creoolse invloed in de muziek en kleding erg groot.

brassband