CHINEZEN

De eerste Chinese immigranten kwamen met hun families vrijwillig naar Suriname om een nieuw bestaan op te bouwen. Na hun contractperiode vertrokken ze van de plantages en vestigden ze zich in de stad of in een van de districten. Daar begonnen ze supermarkten of eethuisjes te runnen. In de latere generaties werden er steeds meer gemengde huwelijken gesloten. Aan het volgen van onderwijs wordt veel waarde gehecht. Er daarom veel intellectuelen en medici in Suriname die een Chinese achtergrond hebben. De nieuwe stroom immigranten leeft in net zo’n gesloten gemeenschap als de eerste Chinezen die zich in Suriname vestigden. Ze spreken zeer gebrekkig Sranan Tongo en vaak geen Nederlands.

winkel