MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
Suriname Holidays is zich bewust van het belang om maatschappelijk te ondernemen. In Suriname werken wij samen met diverse lokale organisaties, beheerders van accommodaties, directe uitvoerders en gidsen. Ons netwerk in Suriname is met zorg opgebouwd. Ter plaatse hebben wij een grote groep enthousiaste en kundige mensen klaarstaan die graag met ons samenwerkt en onze gasten graag begeleidt. Deze manier van werken met directe communicatie, snel schakelen en een prettige, persoonlijke benadering zorgt ervoor dat wij samen met onze collega’s ter plaatse het toerisme in Suriname tot een succesvolle branche kunnen laten ontwikkelen.

Onze sponsor projecten

Suriname Holidays doneert jaarlijks aan een aantal stichtingen in Suriname die wij een warm hart toedragen. Met onze donaties ondersteunen wij hun diverse activiteiten die helpen het groene imago en het culturele erfgoed van Suriname te promoten en te beschermen.

sloth rescue suriname
monique pool GHFS

Stichting Green Heritage Fund Suriname

Wij doneren jaarlijks aan Stichting Green Heritage Fund Suriname. Hiermee ondersteunen wij hun activiteiten die helpen het groene imago en het culturele erfgoed van Suriname te promoten en te beschermen. De stichting zet zich in voor een aantal programma’s:
 • Educatie & onderzoek
  Alle activiteiten van de stichting hebben als doel het bewustzijn en begrip van het algemene publiek rond milieukwesties te vergroten. Ze zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op het behoud en verstandig gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen in Suriname.
 • Groene gemeenschapsontwikkeling
  Eén van de doelen van het GHFS is het bevorderen van herstel en heropleving van cultureel bewustzijn. Dat bewustzijn omvat de dimensies van Surinaamse cultuur die positieve waarden en praktijken belichamen, maar ook inheemse kennis over het milieu.
 • Dolfijnenprogramma
  Sinds 2005 verzamelt een groep lokale vrijwilligers basisgegevens over de wilde dolfijnenpopulatie Sotalia guianensisin het estuarium van de Surinamerivier. Dit dolfijnenprogramma omvat het verzamelen van basisgegevens, de opleiding van vrijwilligers en andere belanghebbenden, en informatieverstrekking aan het algemene publiek.
 • Xenarthraprogramma
  De Xenarthra is de orde van dieren die luiaarden (2 soorten), gordeldieren (9 soorten) en miereneters (3 soorten) omvat. Het Xenarthraprogramma van de stichting houdt zich bezig met de opvang, verzorging, rehabilitatie en vrijlating van deze dieren. Dit houdt in dat verweesde en in nood verkerende dieren tijdelijk worden geadopteerd.
suriname holidays haarlem spaarnwouderstr maatschappelijk ondernemen

Suriname Holidays is vriend van Stadsherstel Amsterdam

Als vriend van Stadsherstel leveren we een belangrijke bijdrage aan het behoud van monumentaal- en beeldbepalend erfgoed in en om de Stelling van Amsterdam.
Het pand waar wij zijn gevestigd in Haarlem is ook eigendom van Stadsherstel.

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:
• het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
• de leefbaarheid van steden en dorpen
• de toegankelijkheid van monumenten en
• het behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in en om de Stelling van Amsterdam gered. Panden die soms al op de nominatie stonden gesloopt te worden en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 35 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel.

U steunt het werk van Stadsherstel al vanaf € 30,- (€100,- voor bedrijven) per jaar! Word ook vriend

koto museum paramaribo
stadsherstel paramaribo

Suriname Holidays is vriend van Stichting Stadsherstel Paramaribo

Stichting Stadsherstel Suriname

Stichting Stadsherstel Paramaribo is opgericht in 2011 als uitvloeisel van het ‘Twinningproject Monumentenzorg’ tussen de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en Stadsherstel Amsterdam N.V..
Stadsherstel Suriname is een restaurerende onderneming die historische panden aankoopt, restaureert en op een duurzame wijze exploiteert. Het doel is om de unieke gebouwen van Suriname te behouden. Stadsherstel Suriname richt zich behalve op monumenten ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus, maar die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad.

De binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De vele monumenten bepalen voor een groot deel het unieke karakter van Paramaribo en zijn om die reden een trekpleister voor toeristen. De binnenstad verliest echter geruime tijd populariteit als woon- en werkgebied en veel monumentale panden raken in verval. Door deze factoren dreigt de binnenstad een spookstad te worden in de avonduren. Dit komt de leef- en werkfuncties van de stad natuurlijk niet ten goede. Er moet balans komen in de functies van Paramaribo en de stad moet weer aantrekkelijk worden voor zowel wonen als werken. Het Kotomuseum in Paramaribo is gevestigd in een gerenoveerd pand van de stichting in de Prinsessestraat. Lees hier het artikel

Suriname Holidays ondersteunt de Stichting Stadsherstel Suriname met een vriendenlidmaatschap.