BOEKINGS- EN REISVOORWAARDEN

Voorbereiding

Reisdocumenten
Voor Suriname hebben reizigers met een Nederlands paspoort een toeristenkaart nodig. Uitgebreide informatie vindt u op de website van het Consulaat van Suriname. Bij het bezitten van een niet-Nederlandse of een meervoudige nationaliteit is het raadzaam contact op te nemen met de betreffende Ambassade of het Consulaat van Suriname. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de voor uw reis juiste reisdocumenten. U kunt hierover informatie krijgen bij het Consulaat of Ambassade van de landen van bestemming (of transitland). Ook is het uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of deze informatie bij vertrek van de reis nog steeds actueel is.

Per 18 oktober 2019 kunt u uitsluitend elektronisch uw toeristenkaart aanvragen via de site van VFS Global.
Dit is de enige officiële en geautoriseerde dienstverlener van de Regering van de Republiek Suriname / het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voor het verstrekken van E-Visum en E-Toeristenkaart.

VFS Global
klantenservice +31 203 690 855 (Nederland) e-mail: info.suriname@vfshelpline.com

Hoe vraagt u de e-toeristenkaart aan?

 • Gebruik Google Chrome of Firefox als internet browser (Safari en Explorer werken niet goed)
 • Ga naar de website www.vfsglobal.com en registreer u met uw e-mailadres en password
 • Na registratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging met een activeringslink
 • Start daarna uw aanvraag op de site van VFS Global als volgt:
 • Vul de gevraagde persoonlijke gegevens volgens paspoort in
 • Bij visa type vult u in: ‘E tourist card single – 3 months’
 • Bij purpose of visit vult u in: ‘vacation’
 • De naam en het adres van uw verblijf vindt u terug in uw reispapieren (ontvangt u 4 weken voor vertrek)

Vereiste up te loaden documenten

 • Een duidelijke scan van de houderpagina van het paspoort
 • Pasfoto formaat 3×4 cm
 • Uw retour vliegticket voor uw reis
 • Gedurende de aanvraag kunt u om aanvullende documenten gevraagd worden zoals een geboorteakte bij reizen met minderjarigen. Deze documenten moeten ook online geüpload worden.

Aanvullende informatie

 • Het doel van uw bezoek moet uitsluitend toerisme in Suriname zijn en niet langer dan 90 dagen duren.
 • Bij verblijf  >90 dagen of tussentijds bezoek aan een ander land dient u een (multiply-entry)visum aan te vragen
 • Uw paspoort moet ten minste nog 6 maanden geldig zijn vanaf de aankomstdatum en ten minste 1 blanco pagina over hebben voor de Immigratie stempel.
 • U moet een burger zijn van een van de 53 landen die in aanmerking komen voor de e-toeristenkaart. Heeft  u een andere nationaliteit? Dan dient u een toeristenvisum aan te vragen.
 • Uw bevestigde airline ticket moet een retour ticket zijn en niet langer dan 90 dagen aangeven.
 • Uw verblijfadres in Suriname moet verifieerbaar zijn
 • LET OP: De toeristenkaart kan alleen per creditcard betaald worden (Visa, Maestro en Mastercard), hoeft niet op uw naam te staan.

Naamsvermelding tickets
Het  is van groot belang dat de naam in het ticket exact overeen komt zoals vermeld in het paspoort. Zorg dat alle namen goed doorgegeven worden en controleer deze bij ontvangst van de bevestiging. Voor naamswijzigingen in reeds uitgegeven tickets worden kosten berekend door de luchtvaartmaatschappij die Suriname Holidays aan u moet doorbelasten. Tip: maak kopieën van de reisdocumenten!

Gezondheid
Voor een trip naar het binnenland dient u een goede gezondheid te hebben. Neem voor vertrek contact op met uw huisarts, GG & GD of tropenarts voor informatie over vaccinaties en malariatabletten. Bestudeer onze paklijst en tips over gezondheid in de tropen zorgvuldig voor u op reis gaat.

Verzekerd vakantieplezier
Het is aan te raden bij het boeken van de vakantie een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en na te gaan of de ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking biedt. Voor reizen naar het binnenland van Suriname is een reisverzekering zelfs verplicht. Een annuleringsverzekering dekt naast de kosten bij annuleren voor vertrek ook de kosten bij afbreken van een reis vanwege familieomstandigheden of ziekte. Suriname Holidays werkt samen met Allianz Global Assistance. Wij kunnen u helpen bij het afsluiten van een passende reisverzekering. Bent u bijvoorbeeld voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering of met een kortlopende reisverzekering?

Meer reisgenot met betere voorbereiding
Door u van tevoren te verdiepen in de cultuur en de gewoonten op de vakantiebestemming kunt u nog meer genieten. Met een goede voorbereiding is er ook meer begrip voor situaties die anders zijn dan thuis en worden teleurstellingen voorkomen.

Het verblijf tijdens de reis

Reisdagen
De geboekte reis wordt altijd in hele dagen aangegeven, inclusief de dag van vertrek en de dag van aankomst.

Klachten
Suriname Holidays doet er alles aan om tijdens uw vakantie alles naar wens te laten verlopen en ongemakken te vermijden. Mocht er iets niet geheel volgens verwachting verlopen dan is het belangrijk hier direct melding van te maken bij de dienstdoende gids, begeleider of de betreffende uitvoerder zodat er ter plaatse een passende oplossing gevonden kan worden. Mocht deze persoon niet bereikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw boekingskantoor Suriname Holidays in Haarlem. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Suriname Holidays niet in de gelegenheid is gesteld de klacht ter plaatse te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten worden. Mocht de tekortkoming uiteindelijk niet naar tevredenheid te zijn opgelost dient u dit direct aan uw boekingskantoor Suriname Holidays in Haarlem te melden.

Binnen een maand na afloop van de reis kan een klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Suriname Holidays worden ingediend. Klachten die niet tijdig worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de reiziger daar een goede reden voor heeft.

Reisvoorwaarden

Algemeen
Alle reizen zijn onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid en evt. tariefswijzigingen. Kinderkortingen voor kinderen t/m 11 jaar zijn op aanvraag. Voor reizen inclusief vlucht betaalt u € 35 ticketingfee per persoon. De reserveringskosten bedragen € 30 per boeking. U kunt ook tours en hotelovernachtingen reserveren als u reeds vluchten naar Suriname geboekt heeft.

Betaling van de reissom
Na boeking en bevestiging van de reis ontvangt u een bevestiging / factuur met bijbehorende informatie thuisgestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dient u de aanbetaling per omgaande de voldoen. De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom met een minimum van € 100 per persoon . vermeerderd met eventuele hogere aanbetalingen van betreffende reisonderdelen (bv. KLM aanbiedingen, KLM stoelreserveringen, regionale tickets en verzekeringen). De restbetaling dient uiterlijk zes weken voor vertrek te zijn voldaan. Binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom na bevestiging per omgaande betaald te worden. Ongeveer 14 dagen voor vertrek en na ontvangst van de betaling, ontvangt u van Suriname Holidays de reispapieren, tickets en overige benodigde informatie voor uw reis.

Prijzen
De prijzen op onze website zijn per persoon en staan vermeld in euro’s. Alle gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen en lokale belastingen. Alle arrangementen zijn inclusief luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en brandstoftoeslagen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijs- en/of koerswijzigingen. Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten zijn niet bindend. Tarieven voor luchthavenbelastingen, veiligheids- en brandstoftoeslagen kunnen door de onzekere koers van de dollar en hoge olieprijzen altijd nog wijzigen. In geval van wijzigingen in prijzen, lokale tarieven, brandstofverhogingen etc. behoudt Suriname Holidays zich het recht deze verhogingen aan u door te belasten.

Reisovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Suriname Holidays. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Suriname Holidays (KvK nr. 34 150 604) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Ons deelnemersnummer is 3557. Per 1 februari 2021 betalen aangesloten organisaties een verplichte bijdrage van € 5,- per persoon per boeking aan SGR.  De SGR bijdrage wordt apart aangegeven op uw factuur/bevestiging. Kinderen tot 2 jaar (op het moment van boeken) zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

SGRZ NV
Suriname Holidays BV (KvK nr. 34 150 604) is aangesloten bij SGRZ. SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn o.a. scholen, stichtingen, bedrijven, ondernemingen en groepen. Bij reservering ontvangt u bij uw bevestiging van de reis een SRGZ garantiecertificaat.
Via www.sgrz.nl kunt u ons deelnemerschap controleren. Ons deelnemersnummer is 17.098.
Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Aansprakelijkheid hoofdboeker
Degene die namens of ten behoeve van iemand een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. In geval van minderjarige reizigers moet aangetoond kunnen worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Suriname Holidays anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

Aansprakelijkheid reisorganisator
Bij wijzigingen en/of vertragingen in de vluchtschema’s van de door u geboekte reis ten gevolge van technische problemen stakingen en/of weeromstandigheden kan Suriname Holidays niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten. Daarnaast kan Suriname Holidays niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in het reisprogramma of prijslijst. Tevens kan Suriname Holidays op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door agenten, service binnen en rond accommodaties ten gevolge van weersomstandigheden en (natuur)rampen.

Wijzigingen en annuleringen

Door de klant
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u om een wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien bent u gehouden de wijzigingskosten ad € 50 per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen de wijzigingen zover mogelijk worden aangebracht. Afwijzing zal door Suriname Holidays met redenen worden omkleed en u onverwijld worden meegedeeld.

In geval van annulering zijn naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Tot 6 weken voor vertrek: de aanbetaling (zie Reisvoorwaarden)
 • Tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 25% van de reissom
 • Tussen 4 en 3 weken voor vertrek: 50% van de reissom
 • Tussen 3 weken t/m 8 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
 • Binnen 8 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Voor KLM, SLM en regionale tickets gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
Na ticket uitgifte is er geen restitutie mogelijk en bedragen de annuleringskosten 100%. Reserveringen voor stoelen in de Comfort Zone van KLM kunnen na betaling en bevestiging niet meer geannuleerd worden.

De annulering moet om misverstanden te voorkomen schriftelijk geschieden. De datum van de e-mail of de poststempel geldt als annuleringsdatum.

Door de reisorganisator
De programma’s zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van bijvoorbeeld extreme regenval, hoge waterstand of andere onvoorziene gebeurtenissen kan het mogelijk zijn dat de tour niet (geheel) volgens schema kan worden uitgevoerd. Mocht deze wijziging voor vertrek reeds bekend zijn, dan zal Suriname Holidays u hiervan op de hoogte stellen en u een passend alternatief bieden. Als ter plaatse blijkt dat de tour niet volgens programma kan worden uitgevoerd zal de lokale agent samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Bij een aantal in het programma opgenomen tours staat een minimum aantal deelnemers vermeld. Indien de tour niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behoudt Suriname Holidays zich het recht een reis te annuleren. Uiterlijk 28 dagen voor datum van vertrek van de reis stuurt Suriname Holidays een (schriftelijk) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs)condities. Wanneer Suriname Holidays binnen vier weken voor vertrek moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) te declareren.

Website

De op de website surinameholidays.nl getoonde informatie is met zorg samengesteld door Suriname Holidays, doch voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. Door middel van de website wordt slechts informatie verstrekt over diverse producten en diensten die door Suriname Holidays worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Suriname Holidays aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tourprogramma’s, prijzen, vertrekdata, landeninformatie en alle overige reisinformatie. Op de website worden verwijzingen en links naar andere websites of bronnen aangegeven. Deze zijn slechts ter informatie van de gebruiker van de site opgenomen. Suriname Holidays is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het fotomateriaal op de website mag niet zonder toestemming worden gebruikt.